Organi Kluba

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KLUBA

Munib Subašić

 PREDSJEDNIK UO

Almir Husić

 DIREKTOR KLUBA

Sabahudin Saša Vugdalić

direktor@fktuzlacity.com

 GENERALNI SEKRETAR KLUBA

Munib Subašić

info@fktuzlacity.com

 SEKRETAR OMLADINSKOG POGONA

Amir Smajlović

omladinskipogon@fktuzlacity.com

 PREDSTAVNIK ZA MEDIJE

press@fktuzlacity.com

 KOMESAR ZA BEZBIJEDNOST

Nijaz Halilović